Φοίβος Πιομπίνος

06/5/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιος ήταν ο Λαόνικος Ταμαίος;

      Ο Νικόλαος (Λαόνικος) Ταμαίος υπήρξε εξέχων μεταξύ του πλήθους των  ελλήνων  λογίων που μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης κατέφυγαν στη Δύση όπου δίδαξαν τα ελληνικά γράμματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πανεπιστήμιο της Παδούης (Πάντοβα) είχε μαθητή τον άγιο Μάξιμο τον Γραικό, κατά κόσμον Μιχαήλ Τριβώλη (1470-1556).

     Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com