Φοίβος Πιομπίνος

07/3/2020 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιος ήταν ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος;

       Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, αποκαλούμενος Κραββαρίτης και Γιώτης, διετέλεσε υποσωματάρχης από τη Ναυπακτία. Αυτός υπήρξε, μαζί με τον  Κώστα Λαγουμιτζή και πριν απ’ αυτόν, ειδικότατος κατασκευαστής υπόγειων σηράγγων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου. Μέσα από τα λαγούμια που κατασκευάστηκαν μπόρεσαν οι πολιορκημένοι να  ανατινάξουν τα τουρκικά προχώματα και πολλοί Οθωμανοί βρήκαν τον θάνατο. Τον Δεκέμβριο 1825 τοποθετήθηκε υποφρούραρχος στην Κλείσοβα και θριάμβευσε κατά την πολιορκία του νησιού από τους Αιγυπτίους. Κατά την έξοδο του Μεσολογγίου, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος διεσώθηκε οδηγώντας τη φρουρά της Κλείσοβας. Πέθανε το 1838 στο Αιτωλικό.

     Φολιβος Ι. Πιομπίνος   piombinοs.com