Φοίβος Πιομπίνος

29/7/2016 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Τα “τελετικά περάσματος”

Η γέννηση, η μύηση και ο ίδιος ο θάνατος είναι τα τρία μόνα αληθινά, γνήσια «τελετικά περάσματος» (γαλλ. rites de passage) στο βίο ενός ανθρώπινου όντος.

Με τη γέννησή του ο άνθρωπος εισέρχεται στον πτωτικό ετούτο  κόσμο της ύλης, στον ψευδαισθητικό, απατηλό κόσμο της σκληρής πραγματικότητας.

Με τη μύηση ο άνθρωπος που επιζητεί  ως ψυχική ανάγκη και ως ηθικό αίτημα την απαλλαγή του από τα δεσμά της ύλης περνά υπό την καθοδήγηση ενός διδασκάλου-μυητή σε πνευματικότερους  χώρους και  αρχίζει να καθίσταται κοινωνός του κόσμου των Ιδεών και να βιώνει σταδιακά ψήγματα της αιώνιας Αλήθειας.

Με τον θάνατο ο άνθρωπος αφήνει επιτέλους, εγκαταλείποντας το φθαρτό και λίαν περιοριστικό σαρκίο του, τον πεπερασμένο ετούτο κόσμο της τριδιάστατης ύλης και περνάει σε άλλες διαστάσεις και άλλα επίπεδα, εφόσον το επέτρεψε ο επί της γης βίος και πολιτεία του, προκειμένου να συνεχίσει την πνευματική του εκπαίδευση  καθώς και την ανοδική πορεία του

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com