Φοίβος Πιομπίνος

30/5/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Tι είναι το έθνος;

      Η έννοια του έθνους προσδιορίζεται ήδη από τον Ηρόδοτο ως το σύνολο μιας ανθρώπινης ομάδας που χαρακτηρίζεται από το όμαιμον, το ομόθρησκον, το ομόγλωσσον και το ομότροπον. ΄Οταν δηλαδή μια ανθρώπινη ομάδα έχει κοινή καταγωγή και δεσμούς συγγένειας (το όμαιμον), κοινούς θεούς (το ομόθρησκον), την ίδια γλώσσα (το ομόγλωσσον) και τα ίδια ήθη και έθιμα (το ομότροπον), συγκροτεί ένα έθνος, είναι δηλαδή μία οντότητα με ίδιους τρόπους επικοινωνίας. Γενικότερα, από πολλούς επιστήμονες, ιδίως της Γερμανικής Σχολής,  ως χαρακτηριστικά του έθνους προσδιορίζονται η κοινή καταγωγή και γλώσσα και οι κοινές παραδόσεις, πράγμα που ισχύει απολύτως για έθνη όπως οι Έλληνες. Ωστόσο οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι, οι Ελβετοί, οι Καναδοί κ.ά. αποτελούν έθνη ή έστω αυτοχαρακτηρίζονται ως τέτοια, μολονότι δεν διαθέτουν πλήρως αυτά τα χαρακτηριστικά (π.χ. διαφέρουν στη γλώσσα όπως οι Ελβετοί ή δεν έχουν κοινή παράδοση όπως οι Αμερικανοί). Γι’ αυτό, άλλοι επιστήμονες, οι της Γαλλικής Σχολής, υποστηρίζουν ότι κύριο προσδιοριστικό στοιχείο του έθνους είναι η συνείδηση κοινότητας, η συνείδηση των ίδιων των ανθρώπων ότι αποτελούν εθνικό σύνολο, εθνική κοινότητα, και είναι κοινός ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζονται.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com