Στέλιος Νικολαΐδης

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΖΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ…

Ψαλ. 97,2 ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.

Ψαλ. 97,2 Ο Κύριος κατέστησε την σωτηρίαν αυτήν του λαού του γνωστήν και περιφανή ενώπιον όλων των εθνών. Ενώπιον όλων των εθνών έκαμεν επίσης ολοφάνερη την δικαιοσύνην του, η οποία τιμωρεί τους κακούς και προστατεύει τους αγαθούς.