ΓΛΩΣΣΙΚΑ

57 Αποτελέσματα / Σελίδα 7 από 7

Background

Κείμενα

Γλωσσικά τινα (ΡΖ’): οι λέξεις «δεύρο» και «δεύτε»

Ο περισσότερος κόσμος που αγνοεί την Αρχαία πιστεύει πως οι λέξεις δεύρο και δεύτε είναι προστακτικές του ενικού και του πληθυντικού αντιστοίχως αριθμού κάποιου ρήματος, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται στην Καινή Διαθήκη με ρηματική χροιά. Κι όμως οι δύο αυτές λέξεις είναι παρά πάσαν προσδοκία επιρρήματα. Το δεύρο έχει ως συνώνυμα το «εδώ», το «προς τα εδώ» ή το «εμπρός» και ενίοτε συνοδεύεται από προστακτική: δεύρο ακολούθει μοι (Ματθ. 19, 21) […]

today2 Αυγούστου, 2013 1

Κείμενα

Γλωσσικά τινα (ΡΕ’): οι λεγόμενες «διπλόκλιτες» ή «διπλοσχημάτιστες» ή «ετερόκλιτες» λέξεις

Στη γλωσσολογία, διπλόκλιτες ή διπλοσχημάτιστες ή ετερόκλητες λέξεις καλούνται τα αρσενικού γένους στον ενικό αριθμό ουσιαστικά, τα οποία στον πληθυντικό αριθμό αλλάζουν γένος και επομένως ακολουθούν άλλη κλίση. Τέτοια ουσιαστικά είναι λόγου χάριν: ο πλούτος – τα πλούτη (ενικός «το πλούτος» δεν υπάρχει), ο βράχος – οι βράχοι αλλά και τα βράχια (ενικός «το βράχι» δεν υπάρχει), ο λόγος – οι λόγοι / τα λόγια, ο χρόνος - οι χρόνοι […]

today2 Αυγούστου, 2013

Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΡΔ’): η σημασία των λέξεων «διάλεκτος», «ιδίωμα» και «ιδιόλεκτος»

Κάθε εθνική γλώσσα υπόκειται σε ευρεία διαφοροποίηση: 1)ατομική ή υφολογική (κάθε ομιλητής μιας γλώσσας διαφορετικά χρησιμοποιεί τη γλώσσα) 2)κοινωνική (οι ομιλητές συχνά διαφοροποιούνται κατά ηλικιακές, κοινωνικές, επαγγελματικές, ιδεολογικές, συντεχνιακές κ.ά. ομάδες) και 3)γεωγραφική (οι ομιλητές διαφοροποιούνται κατά περιοχές της χώρας) Με τον όρο διάλεκτος οι γλωσσολόγοι χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική διαφοροποίηση ευρύτερων περιοχών μιας χώρας, ιδίως αυτή που εμφανίζει έντονες αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα σε όλα τα επίπεδα: προφορά, γραμματικοσυντακτική […]

today2 Αυγούστου, 2013

[wpens_easy_newsletter firstname="no" lastname="no" button_text="Εγγραφή"]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0%