Φοίβος Πιομπίνος

08/6/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά (ΣΟΑ’): οι λέξεις άποικος και έποικος

Η λέξη άποικος, που προέρχεται ετυμολογικά από τις λέξεις από και οίκος, σημαίνει: 1. τον  κάτοικο μιάς αποικίας (π.χ. οι εγκατασταθέντες άποικοι φέρθηκαν με πρωτοφανή σκληρότητα προς τους ιθαγενείς) 2. εκείνον που συμμετέχει σε αποστολή αποικισμού (π.χ. οι πρώτοι λευκοί άποικοι του Νέου Κόσμου ήταν αγγλικής καταγωγής).

Η λέξη έποικος σημαίνει 1. αυτόν που εγκαθίσταται σε ξένη χώρα ή περιοχή, κυρίως για βιοτικούς ή εργασιακούς λόγους 2. ΝΟΜ αυτόν που εξαναγκάζεται να μετακινηθεί από τη χώρα του για πολιτικούς, οικονομικούς κ.λπ. λόγους (π.χ. μετά την εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι εγκατέστησαν εποίκους από την Ανατολία στο βόρειο τμήμα του νησιού).

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com