Φοίβος Πιομπίνος

06/4/2016 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινά (197): τα ρήματα «συστήνω» και «συνιστώ»

Το ρήμα συστήνω σημαίνει: παρουσιάζω κάποιον σε κάποιον άλλον για να γνωριστούν: σύστησε τη μέλλουσα σύζυγό του στους φίλους του. Η μετοχή συστημένος σημαίνει: 1. αυτόν τον οποίο συνοδεύουν συστάσεις, αυτόν που παρουσιάζεται σε κάποιον, χωρίς ο τελευταίος να τον γνωρίζει προσωπικά , αλλά έχοντας μάθει γι’ αυτόν από άλλους: παρουσιάστηκα συστημένος στον προσωπάρχη της εταιρείας  2.  το γράμμα ή το δέμα που πρέπει να παραδοθεί από τον ταχυδρόμο στα χέρια του παραλήπτη: έστειλα στον δικηγόρο μου συστημένο το γράμμα, για να είμαι σίγουρος  ότι θα το παραλάβει.

Το ρήμα συνιστώ σημαίνει: 1. οργανώνω, συγκροτώ: συνέστησα επιτροπή για τη διερεύνηση του θέματος 2. αποτελώ, είμαι: η αδιαφορία του για τα κοινά συνιστά απειλή για το πολίτευμα 3. δίνω συμβουλή, κάνω υπόδειξη: ο γιατρός μού συνέστησε την αποφυγή λιπαρών εδεσμάτων.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com