Φοίβος Πιομπίνος

21/10/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (297): τα ρήματα «διατάζω» και «διατάσσω»

     Χαρακτηριστική περίπτωση διτυπίας  είναι τα ρήματα διατάζω και διατάσσω. Ο διατηρημένος αρχαίος τύπος διατάσσω έχει τη σημασία του «βάζω σε τάξη, σε  σειρά» του αρχαίου ρήματος αλλά και  του σημερινού διατάζω στη  λογιότερη μορφή του. Το ρήμα διατάζω έχει απωλέσει τη σημασία του αρχαίου ρήματος και σημαίνει «δίνω διαταγή σε κάποιον, προστάζω και δίνω γενικότερα διαταγές» (π.χ. ο λοχίας διέταξε τους στρατιώτες να κάνουν έφοδο).

      Φοίβος Ι. Πιομπίνος