Φοίβος Πιομπίνος

09/11/2017 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Γλωσσικά τινα (ΣΜΒ’): φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία;

     Ο ορθός όρος είναι  φυσικοθεραπεία, αφού συντίθεται από τις λέξεις φυσικός και θεραπεία. Ο παλαιότερος όρος φυσιοθεραπεία θα σήμαινε μάλλον «η θεραπεία της φύσεως», όπως π.χ. η φυσιολογία σημαίνει το λόγο περί φύσεως, η φυσιολατρεία τη λατρεία της φύσεως κ.λπ. Ο εσφαλμένος όρος φυσιοθεραπεία προέκυψε από τη μετάφραση των όχι ορθώς σχηματισμένων ξένων όρων, όπως του γαλλικού physiothérapie ή του αγγλικού physiotherapy κ.λπ.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com