Φοίβος Πιομπίνος

05/1/2016 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΜΕ’): οι ειδικοί σύνδεσμοι πως, ότι και που

1)   Πρέπει να διακρίνουμε ορθογραφικά τον ειδικό σύνδεσμο πως, ο οποίος δεν τονίζεται, από το τροπικό επίρρημα πώς, το οποίο τονίζεται:

          Είπες πως θα μου τηλεφωνήσεις το μεσημέρι.

          Πώς θα πας στην Καλαμάτα;

Στο πολυτονικό σύστημα, ο ειδικός σύνδεσμος πως οξύνεται, ενώ το τροπικό επίρρημα πως περισπάται.

     2)  Πρέπει να διακρίνουμε ορθογραφικά τον ειδικό σύνδεσμο ότι από την αναφορική αντωνυμία ό,τι:

          Είπες ότι θα μου τηλεφωνήσεις το μεσημέρι.

          Θα κάνω ό,τι νομίζω το καλύτερο.

    3)  Πρέπει να διακρίνουμε ορθογραφικά τον ειδικό σύνδεσμο που, ο οποίος δεν τονίζεται, όπως άλλωστε και η ομόηχη αναφορική αντωνυμία, από το τοπικό επίρρημα πού, το οποίο τονίζεται:

          ΄Εμαθα που(ότι) ήσουν άρρωστος. –  Δεν μπορεί να σού γίνεται πάντοτε αυτό που θέλεις.

         Δεν γνωρίζω πού κατοικείς πια.

         Στο πολυτονικό σύστημα, ο ειδικός σύνδεσμος πού οξύνεται, ενώ το τοπικό επίρρημα που περισπάται.

 

         Φοίβος Ι. Πιομπίνος   piombinos.com