Φοίβος Πιομπίνος

20/2/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ορθογραφικά (ΟΑ’): τα ομόηχα ουσιαστικά «σύγκλειση», «σύγκληση» και «σύγκλιση»

Στην οδοντιατρική σύγκλειση καλείται η θέση στην οποία υπάρχει επαφή δοντιών.

Η σύγκληση αναφέρεται στην πρόσκληση πολλών προσώπων, κυρίως μελών ενός οργάνου, για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. η σύγκληση της Βουλής / του πειθαρχικού / του συμβουλίου // έκτακτη / τακτική σύγκληση ενός οργάνου).

Η σύγκλιση αναφέρεται: 1. στην κίνηση προς το ίδιο σημείο (π.χ. η σύγκλιση όλων των δυνάμεων του στρατεύματος προς το κέντρο της αντίπαλης παράταξης) 2. στην κατάληξη σε κοινό σημείο (στόχο, αποτέλεσμα, συμπέρασμα) (π.χ. δημοσιονομική σύγκλιση // σύγκλιση απόψεων / θέσεων / τάσεων) 3. ΓΛΩΣΣ. στην ανάπτυξη κοινών μορφολογικών ή δομικών χαρακτηριστικών από διαφορετικές γλώσσες ή διαλεκτικές μορφές της ίδιας γλώσσας, ώστε να εμφανίζουν μεγαλύτερη ομοιότητα.  Ο όρος κριτήρια σύγκλισης αναφέρεται στους όρους συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική ΄Ενωση (Ο.Ν.Ε.).

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos .com