Φοίβος Πιομπίνος

25/3/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιοι είναι οι Κονιαραίοι;

Ο σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Μουράτ Β’ (1421-1451), πατέρας του περίφημου Μωάμεθ του Πορθητή, ολοκλήρωσε την κατάκτηση της Θεσσαλίας με στρατηγό τον Τουραχάν μπέη, αρκετά χρόνια πριν από την ΄Αλωση της Πόλης. Η κατάκτηση αυτή συνοδεύτηκε από την οργανωμένη εγκατάσταση πολυάριθμων μουσουλμάνων από την Ανατολία. Πιο συγκεκριμένα, το 1423-1430, μεταφέρθηκαν περί τις 5-6.000 αγροτικές μουσουλμανικές οικογένειες από τον τόπο καταγωγής τους την Καππαδοκία και ειδικότερα το Ικονίο, παλαιά σελτζουκική πρωτεύουσα, σε δώδεκα περιχαρακωμένα χωριά της βορειονατολικής θεσσαλικής πεδιάδας, μεταξύ της Λάρισας και του Ολύμπου, προκειμένου να προστατεύουν τις νεοκατακτηθείσες από τους Οθωμανούς περιοχές της Θεσσαλίας. Οι μουσουλμάνοι αυτοί έποικοι, «φίλεργοι και εμπειροπόλεμοι», είναι οι αποκαλούμενοι Κονιαραίοι ή Κονιάροι ή Κονυαλίδες, λόγω της προέλευσής τους από το Ικόνιο, και τα χωριά τους ονομάστηκαν Κονιαροχώρια.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com