Φοίβος Πιομπίνος

02/3/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Ποιος ήταν ο Ιάκωβος Διασσωρίνος ή Διασσωρινός;

        Ο Ιάκωβος Διασσωρίνος ή Διασσωρινός, ο επονομαζόμενος Διδάσκαλος, υπήρξε κυρίως αντιγραφέας πολλών  χειρογράφων φιλοσοφικών και άλλων έργων. Η ημερομηνία της γέννησής του παραμένει άγνωστη, αλλά τοποθετείται  γύρω στο 1520. Η καταγωγή του είναι επίσης αμφιλεγόμενη, άλλη την τοποθετούν στην Κρήτη κι άλλοι στη Ρόδο.  Αρχικά δραστηριοποιήθηκε στη Χίο το 1541 και στη Βενετία την περίοδο 1543-1545.    Το 1561 τον βρίσκουμε στην Κύπρο. Η περίοδος της Ενετοκρατίας τον 16ο αιώνα στην Κύπρο υπήρξε περίοδος μεγάλης παρακμής των ελληνικών γραμμάτων. Σε ολόκληρο το νησί επικρατούσε αμάθεια, κυρίως ανάμεσα στον αγροτικό πληθυσμό του, γιατί οι Βενετοί είχαν κλείσει και τα λιγοστά ελληνικά σχολεία που λειτουργούσαν κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Ο Ιάκωβος Διασσωρινός ίδρυσε στη Λευκωσία ελληνική σχολή, στην οποία φοιτούσαν από όλες τις κοινωνικές τάξεις, και έγινε γνωστός ως Διδάσκαλος. Στις αρχές του 1563 κατόρθωσε να οργανώσει εξέγερση των Κυπρίων εναντίον της  Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου. Το κίνημά του θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «εθνικό», αφού ο Διασσωρινός χρησιμοποίησε τις ελληνικές πνευματικές αξίες προκειμένου να αφυπνίσει το «εθνικό φρόνημα» των Κυπρίων. Ο αγώνας του όμως απέτυχε, και ο ίδιος συνελήφθηκε στην οικία του ορθόδοξου επισκόπου Πάφου, καταδικάστηκε ως συνωμότης και εκτελέστηκε το ίδιο έτος με στραγγαλισμό.

 

Φοίβος Ι. Πιομπίνος    piombinos.com