Στέλιος Νικολαΐδης

Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΤΟΣ

today5 Νοεμβρίου, 2020

Background
share close

Πού βρίσκεται όμως αυτή η δύναμη για να έρθει κανείς σε επαφή μαζί της και να μπορέσει να αλλάξει την ζωή του, τα γεγονότα που τον αφορούν αλλά και των γύρω του προς το άριστο;

Η απάντηση είναι απλή: η Δύναμη αυτή μπορεί να βρεθεί μέσα στην συνειδητότητα σου -ίσως το τελευταίο μέρος που θα έψαχνε κανείς. Μέσα στην νοόσφαιρα σου υπάρχει μια πηγή ενέργειας ισχυρότερη από τον ηλεκτρισμό και τα εκρηκτικά, απεριόριστη και ανεξάντλητη… Αρκεί να σταματήσεις να αφήνεις την ροή αυτής της ενέργειας να στρέφεται προς το παρελθόν, να καταναλώνεται σε συναισθήματα για το πριν. Να έρθεις για λίγο στο παρόν και να εργαστείς με αυτή την θεϊκή ενέργεια μέσω της προσευχής και της όμορφης σκέψης σχεδιάζοντας και δημιουργώντας το μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία.

Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να έρθεις σε συνειδητή επαφή με την Δύναμη εντός, για να αρχίσει να λειτουργεί στις υποθέσεις σου. Η ενοικούσα αυτή δύναμη, το Εσωτερικό Φως στην Αγ. Γραφή αναφέρεται σαν ΠΑΙΔΙΟ-ΠΕΔΙΟ! Η συνειδητή ανακάλυψη ότι έχεις μέσα σου αυτή την Δύναμη και η αποφασιστικότητα σου να την χρησιμοποιήσεις, η Αγ. Γραφή το ονομάζει Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

ΔΙΟΤΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΗΜΑΣ, ΥΙΟΣ ΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΗΜΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΙΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΩΜΟΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΛΕΣΘΗ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ, ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ.

Το παιδίον είναι ΥΙΟΣ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ:

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ, μπορεί δηλαδή να φέρει στην ζωή μας το ΘΑΥΜΑ, το απέραντο, το «υπέρ»…

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, γιατί μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας συμβουλεύσει για όλα τα θέματα…

ΘΕΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ, που σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι πέρα από την δυνατότητα του,

ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ, δηλαδή μπορεί να χαράξει όλο το μέλλον μας και να το δημιουργήσει με υπεροχή… Και, ΑΡΧΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ, ό,τι πιο σημαντικό ίσως θα μπορούσε να ονειρευτεί κάποιος για την ζωή του.

Είναι μια θαυμάσια περιγραφή για αυτό που συμβαίνει όταν η πνευματική ιδέα, η θεϊκή παρουσία, το ΠΑΙΔΙΟΝ, γεννιέται στην ψυχή. Το να βαδίζεις στο σκοτάδι, ηθικό ή φυσικό, το να κατοικείς στη χώρα της σκιάς του θανάτου, δηλαδή του θανάτου της χαράς και της δημιουργίας θανάτου της ελπίδας και της αγάπης, ή ακόμη και του αυτοσεβασμού. Περιγράφει χαρακτηριστικά την κατάσταση που βιώνει κανείς λίγο πριν λάμψει το φως!

Έτσι ο προφήτης και μέγας γνώστης της ανθρώπινης λειτουργίας του νου και της ψυχής, ανυψώνεται σε έναν παιάνα άμετρης χαράς, καθώς συλλογίζεται τον λυτρωμό από την συνεργασία του ανθρώπου με τα πιο υψηλά δώρα που έχει λάβει με την ευλογία του Θεού: να μπορεί να φτιάχνει τον κόσμο του με τις πιο καλές προδιαγραφές. Και λέει:

Ο ΛΑΟΣ Ο ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΚΟΤΕΙ ΕΙΔΕ ΦΩΣ ΜΕΓΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΓΗ ΣΚΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! ΦΩΣ ΕΛΑΜΨΕΝ ΕΠ’ ΑΥΤΟΙΣ!

Ο Λαός, εκτός από όλους γύρω μας, είναι κυρίως οι σκέψεις σου και τα συστήματα σκέψης που δέχονται για πρώτη φορά μια άλλη δυνατότητα πέρα από την άλωση από το παρελθόν και την επανάληψη στα πιο χαμηλά πεδία της σκέψης:  συνείδηση και προσευχή με επιλογή από το παρόν προς το μέλλον και με σεβασμό και τέχνη αγάπης -αποδέχεσαι το φως και την έμπνευση για μια νέα λειτουργία, θεία λειτουργία του νου! Φεύγεις από την σκιά του θανάτου και την γη αυτή, διότι το φως άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο που σκέπτεσαι και δημιουργείς.

‘Ο Λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα· οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ᾿ ὑμᾶς. 3 τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ, ὃ κατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου, καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα. 4 διότι ἀφῄρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ᾿ αὐτῶν κείμενος καὶ ἡ ράβδος ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν· τὴν γὰρ ράβδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασε Κύριος, ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιάμ. 5 ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτίσουσι καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι. 6 ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ. 7 μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυὶδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν κρίματι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα· ὁ ζῆλος Κυρίου σαβαὼθ ποιήσει ταῦτα.

Συντάκτης: New Generation Radio

Rate it

Προηγούμενο άρθρο

Στέλιος Νικολαΐδης

Υπάρχει η υπόσχεση του Θεού

…για όσους προσεύχονται, έχουν πίστη και βρίσκονται με τον νου τους όχι στο παρελθόν αλλά στο παρόν και με αγάπη προσπαθούν αντί να καθυστερούν με παράπονα και σκέψεις από το παρελθόν ό, τι κι αν έγινε ή δεν έγινε, συγχωρούν τον εαυτό και τους άλλους, και με έμπνευση φέρνουν τον νου τους στο παρόν και βλέπουν το μέλλον που θέλουν και αγαπούν… Ώστε να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού! Αἴτησαι […]

today4 Νοεμβρίου, 2020


[wpens_easy_newsletter firstname="no" lastname="no" button_text="Εγγραφή"]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0%