Στέλιος Νικολαΐδης

Οι Επτά Ερμητικές Αρχές-Το Κυμβάλειο

today16 Οκτωβρίου, 2021

Background
share close

Οι Επτά Ερμητικές Αρχές, πάνω στις οποίες ολόκληρη η Ερμητική Φιλοσοφία βασίζεται, είναι οι ακόλουθες:

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΣ.

Α. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΥΣ, ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΙΚΟ

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι «Όλα είναι Νους!» Εξηγεί ότι ΤΟ ΟΛΟΝ (η Ουσιαστική Αλήθεια η οποία συνεπάγεται όλες τις εξωτερικές εκδηλώσεις και φαινόμενα τα οποία είναι γνωστά με όρους όπως «Υλικό Σύμπαν»,  «Φαινόμενα της Ζωής», «Ύλη», «Ενέργεια» και, κοντολογίς, όλα όσα είναι φαινόμενα των φυσικών μας αισθήσεων) ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ το οποίο καθαυτό είναι ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ και ΑΜΟΛΥΝΤΟ, αλλά μπορεί να θεωρείται και να εκφράζεται ΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ, ΑΠΕΙΡΟ…  ΩΣ  ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΝΟΥΣ.

Επίσης εξηγεί ότι όλος ο φαινόμενος κόσμος ή σύμπαν είναι απλά μια Νοητική Δημιουργία ΤΟΥ ΟΛΟΥ, η οποία υπόκειται στους Νόμους των Δημιουργημένων Πραγμάτων, και ότι το σύμπαν, σαν ολότητα, και στα μέρη του ή στις μονάδες, έχει την δική του ύπαρξη στον Νου ΤΟΥ ΟΛΟΥ, στον οποίο Νου εμείς «ζούμε και κινούμαστε και έχουμε την ύπαρξή μας».

Αυτή η Αρχή, εγκαθιστώντας την Νοητική Φύση του Κόσμου, εύκολα εξηγεί όλη την ποικιλία των νοητικών και ψυχικών φαινομένων τα οποία απασχολούν τόσο μεγάλο τμήμα της προσοχής μας, και τα οποία, χωρίς αυτή την εξήγηση, είναι ακατανόητα και χρήζουν επιστημονικής ερμηνείας. Η κατανόηση αυτής της μεγάλης Ερμητικής Αρχής της Πνευματικότητας ενθαρρύνει κάποιον πρόθυμα να αδράξει τους νόμους του Πνευματικού Κόσμου, και να τους εφαρμόσει για την ευημερία του και την πρόοδό του. Ο Ερμητιστής Μαθητής καθίσταται ικανός να εφαρμόσει ευφυώς τους μεγάλους Πνευματικούς Νόμους, αντί να τους χρησιμοποιήσει με ευκαιριακό τρόπο.

Με το Κλειδί όλων των Κλειδαριών στην κατοχή του, ο μαθητής μπορεί να ξεκλειδώσει τις πολλές πόρτες του νοητικού και ψυχικού Ναού της γνώσης, και να εισέλθει το ίδιο ελεύθερα και έξυπνα. Αυτή η Αρχή εξηγεί την αληθινή φύση της Ενέργειας, της Δύναμης, και της Ύλης, το γιατί και πώς όλες αυτές είναι υποδεέστερες από την Κυριαρχία του Νου.

Ένας από τους παλαιούς Ερμητιστές διδασκάλους έγραψε, πολλούς αιώνες πριν: «Αυτός που αδράχνει την αλήθεια της Πνευματικής Φύσης του Κόσμου είναι καλά εφοδιασμένος  στο Μονοπάτι για την Κυριαρχία». Και αυτά τα λόγια είναι τόσο αληθινά σήμερα όσο και τον καιρό που είχαν πρωτογραφεί. Χωρίς αυτό το Κλειδί για όλες τις Κλειδαριές, η Κυριαρχία είναι αδύνατη, και οι μαθητές χτυπούν μάταια τις πολλές πόρτες του Ναού.

Β. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

«ΩΣ ΑΝΩ, ΟΥΤΩΣ ΚΑΤΩ, ΩΣ ΚΑΤΩ, ΟΥΤΩΣ ΑΝΩ»

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι υπάρχει πάντα Ανταπόκριση ανάμεσα στους νόμους και τα φαινόμενα των διαφόρων επιπέδων της ύπαρξης και της ζωής. Το αρχαίο Ερμητικό αξίωμα αναπτύσσεται μ’ αυτά τα λόγια: «Ως άνω, ούτως κάτω, ως κάτω, ούτως άνω» και η κατανόηση αυτής της Αρχής δίνει σε κάποιον τα μέσα για την λύση πολλών σκοτεινών παράδοξων και απόκρυφων μυστικών της Φύσης. Υπάρχουν πεδία από την γνώση μας, αλλά όταν εφαρμόζουμε την Αρχή της Ανταπόκρισης σε αυτά είμαστε ικανοί να κατανοήσουμε  ό,τι διαφορετικά θα ήταν άγνωστο σε μας.

Αυτή η Αρχή έχει συμπαντική εφαρμογή και εκδηλώνεται στα διαφορετικά πεδία του υλικού, νοητικού και πνευματικού σύμπαντος! Είναι ένας Οικουμενικός Νόμος. Οι αρχαίοι Ερμητιστές θεωρούσαν αυτή την Αρχή σαν ένα από τα περισσότερο σημαντικά νοητικά εργαλεία, το οποίο ο άνθρωπος ήταν ικανός να χρησιμοποιήσει για να θέσει κατά μέρος τα εμπόδια που κρύβουν την θέα του Αγνώστου. Στη χρήση του ακόμη και το Πέπλο της Ίσιδας μπορεί να παραμεριστεί για μια βιαστική ματιά!

Ακριβώς όπως η γνώση των Αρχών της Γεωμετρίας καθιστούν ικανό τον άνθρωπο να μετρήσει μακρινούς ήλιους και τις κινήσεις τους ενώ είναι καθισμένος στο παρατηρητήριό του, τοιουτοτρόπως η γνώση της Αρχής της Ανταπόκρισης ενδυναμώνει τον άνθρωπο να αιτιάται ευφυώς από το Γνωστό στο Άγνωστο. Μελετώντας την Μονάδα, αντιλαμβάνεται τον αρχάγγελο.

Γ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

«ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΟΛΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ, ΟΛΑ ΔΟΝΟΥΝΤΑΙ»-

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι όλα είναι σε κίνηση, όλα δονούνται, τίποτα δεν μένει ακίνητο, γεγονότα τα οποία η Σύγχρονη Επιστήμη επικυρώνει, και τα οποία κάθε νέα επιστημονική ανακάλυψη αναμένεται να επαληθεύσει. Και ακόμη αυτή η Ερμητική Αρχή είχε δηλωθεί ξεκάθαρα χιλιάδες χρόνια πριν, από τους Διδασκάλους της Αρχαίας Αιγύπτου.

Αυτή η Αρχή εξηγεί ότι η διαφορά ανάμεσα στις διαφορετικές εκδηλώσεις Ύλης, Ενέργειας, Νου ακόμα και Πνεύματος, απορρέει σε μεγάλο βαθμό από τις ποικίλες αξίες Δόνησης. Από ΤΟ ΌΛΟΝ, που είναι Αγνό Πνεύμα, μέχρι κάτω στην πιο πυκνή μορφή Ύλης, όλα είναι σε δόνηση -όσο υψηλότερη η δόνηση, τόσο υψηλότερη η θέση στην κλίμακα.

Η δόνηση του Πνεύματος είναι σε τόσο άπειρο βαθμό έντασης και ταχύτητας ώστε αυτό να είναι πρακτικά ακίνητο -όπως ένας γρήγορα περιστρεφόμενος τροχός φαίνεται να είναι ακίνητος. Και στο άλλο άκρο της κλίμακας, υπάρχουν σκοτεινές μορφές ύλης, οι δονήσεις των οποίων είναι τόσο χαμηλές ώστε να μοιάζουν ακίνητες.

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους πόλους, υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων διαφορετικοί βαθμοί δόνησης. Από τα ζωντανά κύτταρα και το ηλεκτρόνιο, το άτομο και το μόριο, τους κόσμους και τα σύμπαντα, όλα είναι σε δονούμενη δράση. Αυτό είναι επίσης αληθινό στα επίπεδα της ενέργειας και της δύναμης -οι οποίες είναι διαφορετικών βαθμών δόνησης. Και επίσης στο νοητικό επίπεδο (του οποίου οι θέσεις εξαρτώνται από τις δονήσεις) και ακόμη περισσότερο στα πνευματικά επίπεδα.

Η κατανόηση αυτής της Αρχής, με τις κατάλληλες διατυπώσεις, ενδυναμώνει τον Ερμητικό μαθητή να ελέγξει τις δικές του νοητικές δονήσεις όπως επίσης και αυτές των άλλων. Οι Διδάσκαλοι επίσης εφαρμόζουν αυτή την Αρχή στην κατάκτηση των Φυσικών φαινομένων με ποικίλους τρόπους. «Αυτός που κατανοεί την Αρχή της Δόνησης, έχει λάβει το σκήπτρο της δύναμης!»

Δ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ

«ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΟΥΣ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ  ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ, ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΪΔΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΒΑΘΜΟ! ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΜΙΣΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΟΥΝ» 

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟ

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι «όλα είναι διπλά», «όλα έχουν δύο πόλους», «όλα έχουν το ζεύγος των αντιθέτων τους» -παλαιά Ερμητικά αξιώματα. Εξηγεί τα αρχαία παράδοξα που έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ -τα οποία έχουν δηλωθεί ξεκάθαρα ως ακολούθως: «Θέσις και αντίθεσις είναι όροι ταυτόσημοι στη φύση αλλά διαφορετικοί σε βαθμό», «τα αντίθετα είναι τα ίδια, διαφέροντας μόνο σε βαθμό», «τα ζεύγη των αντιθέτων μπορούν να εξισορροπηθούν», «τα ακραία συναντώνται», «όλα είναι και δεν είναι την ίδια στιγμή», «όλες οι αλήθειες είναι μισές αλήθειες», «κάθε αλήθεια είναι μισό ψέμα», «υπάρχουν δύο πλευρές σε όλα» κ.λπ.

Εξηγεί ότι σε όλα υπάρχουν δύο πόλοι, ή δύο αντίθετες απόψεις, και ότι τα αντίθετα είναι στην πραγματικότητα μόνο τα δύο άκρα του ίδιου πράγματος, με πολλούς διαφορετικούς βαθμούς ανάμεσά τους. Για να διευκρινίσουμε: το Θερμό και το Ψυχρό, αν και αντίθετα, είναι στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα, η διαφορά συνίσταται στον βαθμό του ίδιου πράγματος. Κοιτάξτε το θερμόμετρό σας και διαπιστώστε αν μπορείτε να ανακαλύψετε πού τελειώνει το θερμό και πού αρχίζει το ψυχρό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως απόλυτη θερμότητα ή απόλυτο ψυχρό -οι δύο όροι θερμότητα και ψύχος απλά υποδηλώνουν διαφορετικές διαβαθμίσεις του ίδιου πράγματος, και αυτό το ίδιο πράγμα που εκδηλώνεται σαν θερμότητα και ψύχος είναι μερικώς μια μορφή, ποικιλία, και βαθμός της Δόνησης.

Έτσι, θερμότητα και ψύχος είναι απλά οι δύο πόλοι αυτoύ που ονομάζουμε «Θερμοκρασία» -και τα φαινόμενα που ακολου-θούν αμέσως μετά είναι εκδηλώσεις της Αρχής της Πόλωσης. Η ίδια Αρχή εκδηλώνεται στην περίπτωση του Φωτός και του Σκότους, στα οποία ισχύει το ίδιο πράγμα, η διαφορά συνίσταται στους ποικίλους βαθμούς ανάμεσα στους δύο πόλους των φαινομένων. Πού το σκοτάδι σταματά, και το φως ξεκινά;

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Μεγάλο και το Μικρό; Ανάμεσα στο Σκληρό και το Μαλακό; Ανάμεσα στο Μαύρο και το Άσπρο; Ανάμεσα στο Δραστήριο και στο Αδρανές; Ανάμεσα στον Θόρυβο και την Ησυχία; Ανάμεσα στο Υψηλό και το Χαμηλό; Ανάμεσα στο Θετικό και το Αρνητικό; H Αρχή της Πόλωσης εξηγεί αυτά τα παράδοξα, και καμιά άλλη Αρχή δεν μπορεί να την αντικαταστήσει.

Η ίδια Αρχή λειτουργεί στο Νοητικό Πεδίο. Ας πάρουμε ένα θεμελιώδες και ακραίο παράδειγμα -αυτό της Αγάπης και του Μίσους: δύο διανοητικές καταστάσεις προφανώς συνολικά διαφορετικές. Και όμως υπάρχουν βαθμοί Μίσους και βαθμοί Αγάπης, και ένα μέσο σημείο στο οποίο χρησιμοποιούμε τους όρους Επιθυμώ ή Αντιπαθώ, οι οποίοι επισκιάζονται ο ένας με τον άλλον ώστε σταδιακά μερικές φορές είμαστε σε άγνοια εάν επιθυμούμε ή αντιπαθούμε ή κανένα από τα δύο.

Και όλα είναι απλές διαβαθμίσεις του ίδιου πράγματος, όπως θα αναγνωρίσεις εάν το εξετάσεις για μια στιγμή. Και, ακόμη περισσότερο από αυτό (θεωρείται μεγάλης σημασίας από τους Ερμητιστές) είναι δυνατόν να αλλάξει κάποιος στον νου του και στους νόες των άλλων τις δονήσεις του Μίσους σε δονήσεις της Αγάπης.

Πολλοί από σας που διαβάζουν αυτές τις γραμμές, είχαν προσωπικές εμπειρίες ακούσιας ταχείας μεταβολής από την Αγάπη στο Μίσος, και το αντίστροφο, στην δική τους περίπτωση και αυτής των άλλων. Θα αντιληφθείτε επομένως την δυνατότητα αυτού να ολοκληρώνεται από την χρήση της Θέλησης, μέσω των Ερμητικών διατυπώσεων.

Το Καλό και το Κακό δεν είναι παρά οι πόλοι του ίδιου πράγματος, και ο Ερμητιστής αντιλαμβάνεται την τέχνη της μετάλλαξης του Κακού σε Καλό, μέσω της εφαρμογής της Αρχής της Πόλωσης.

Εν τάχει, η Τέχνη της Πόλωσης καθίσταται μια φάση της Νοητικής Αλχημείας γνωστή και εφαρμοσμένη από τους αρχαίους και σύγχρονους Ερμητικούς Διδασκάλους. Η κατανόηση των Αρχών θα καταστήσει ικανό κάποιον να αλλάξει την Πόλωσή του, όπως επίσης και αυτή των άλλων, εάν θα αφιερώσει τον χρόνο στην μελέτη την αναγκαία για την κυριαρχία της τέχνης.

Ε. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

«ΟΛΑ ΡΕΟΥΝ, ΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΩΝ,

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ, Η ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ, ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Ο ΡΥΘΜΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ»

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟ

Αυτή η Αρχή εμπεριέχει την αλήθεια ότι σε όλα εκδηλώνεται ένα μερίδιο κίνησης, προς και από, μια εισροή και εκροή, μια ταλάντευση πίσω και εμπρός, μια κίνηση σαν το εκκρεμές, μια άμπωτις και παλίρροια, μια μεγάλη παλίρροια και μια μικρή παλίρροια, ανάμεσα στους δύο πόλους οι οποίοι υπάρχουν σε συμφωνία με την Αρχή της Πόλωσης.

Υπάρχει πάντα μια δράση και μια αντίδραση, μια πρόοδος και μια υποχώρηση, μια ανατολή και μια δύση. Αυτό είναι στις υποθέσεις του Σύμπαντος: ήλιοι, κόσμοι, άνθρωποι, ζώα, νους, ενέργεια και ύλη. Αυτός ο νόμος εκδηλώνεται στην δημιουργία και την καταστροφή των κόσμων, στην άνοδο και την πτώση των εθνών, στην ζωή όλων των πραγμάτων, και τελικά στις διανοητικές καταστάσεις του ανθρώπου (με αυτόν τον τρόπο   αργότερα οι Ερμητιστές βρίσκουν την κατανόηση της Αρχής περισσότερο σημαντική).

Οι Ερμητιστές έχουν κατανοήσει αυτήν την Αρχή, βρίσκοντας την συμπαντική εφαρμογή της, και έχουν επίσης ανακαλύψει κάποια μέσα για να ξεπεράσουν τα αποτελέσματά της στον εαυτό τους με την χρήση των κατάλληλων εννοιών και μεθόδων.

Εφαρμόζουν το Νοητικό Νόμο της Ουδετεροποίησης!

Δεν μπορούν να ακυρώσουν την Αρχή, ή να την αναγκάσουν  να πάψει την λειτουργία της, αλλά έχουν μάθει πώς να δραπετεύσουν από τα αποτελέσματά της επάνω στον εαυτό τους ως ένα βαθμό ανάλογα με την Κυριαρχία στην Αρχή.

Έχουν μάθει πώς ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ! Σε αυτό και σε παρόμοιες μεθόδους, συνίσταται η τέχνη των Ερμητιστών. Ο Κυρίαρχος των Ερμητικών πολώνεται στο σημείο στο οποίο επιθυμεί να στηριχτεί, και εξουδετερώνει έπειτα την ρυθμική ταλάντευση του εκκρεμούς που θα έτεινε να τον φέρει στον άλλο πόλο.

Όλα τα άτομα που έχουν επιτύχει οποιοδήποτε βαθμό Αυτοκυριαρχίας, το κάνουν αυτό ως ένα βαθμό, λίγο πολύ ασυναίσθητα, αλλά ο Κυρίαρχος το κάνει αυτό συνειδητά, και με την χρήση της Θέλησής του, και επιτυγχάνει έναν βαθμό νηφαλιότητας-ισορροπίας και διανοητικής σταθερότητας σχεδόν αδύνατης στην πεποίθηση των μαζών που ταλαντεύονται προς τα πίσω και προς τα εμπρός όπως ένα εκκρεμές.

Αυτή η Αρχή όπως και αυτή της Πολικότητας έχουν μελετηθεί προσεκτικά από τους Ερμητιστές, και ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τις μεθόδους αντίδρασης, εξουδετέρωσης, μορφοποίησαν ένα σημαντικό μέρος της Ερμητικής Διανοητικής Αλχημείας.

ΣΤ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΤΙΑΤΟΥ

«ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ, ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ, ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ! Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΔΡΑΠΕΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΝΟΜΟ»

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟ

Αυτή η αρχή εμπεριέχει το γεγονός ότι υπάρχει μια Αιτία για κάθε Επίδραση, μια Επίδραση από κάθε Αιτία. Εξηγεί ότι «Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον Νόμο», ότι «Τίποτα δεν  συμβαίνει απλά» ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα όπως η πιθανότητα, ότι ενώ υπάρχουν διάφορα επίπεδα του Αιτίου και του Αιτιατού, η ανώτερη εξουσιάζει τα χαμηλότερα επίπεδα, και ακόμα ότι τίποτα ποτέ δεν δραπετεύει εντελώς από τον νόμο.

Οι Ερμητιστές αντιλαμβάνονται την τέχνη και τις μεθόδους της ανύψωσης πάνω από το συνηθισμένο επίπεδο του Αιτίου και του Αιτιατού, ως ένα βαθμό, και νοητικώς ανυψούμενοι σε ένα υψηλότερο επίπεδο γίνονται Αιτίες αντί Αποτελέσματα. Οι μάζες των ανθρώπων φέρονται υπάκουες στο περιβάλλον, οι θελήσεις και οι επιθυμίες άλλων ισχυρότερων από τους ίδιους, η κληρονομικότητα, οι εισηγήσεις, και άλλες εξωτερικές αιτίες τους κινούν περίπου όπως τα πιόνια στη σκακιέρα της ζωής.

Αλλά οι Κυρίαρχοι, ανέρχονται στο ανώτερο επίπεδο, εξουσιάζοντας τις διαθέσεις τους, τους χαρακτήρες, τις ιδιότητες και τις δυνάμεις, καθώς επίσης και το περιβάλλον που τους περιβάλλει, και γίνονται Εισηγητές αντί πιόνια. Βοηθούν ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, αντί να παίζεται και να κινείται από θελήσεις άλλων και του περιβάλλοντος. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ την Αρχή αντί να είναι τα εργαλεία της.

Οι Κυρίαρχοι υπακούουν την Αιτιολογία των ανώτερων επιπέδων, αλλά βοηθούν ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΘΕΙ το επίπεδό τους. Όλες οι Ερμητικές Αρχές έχουν αλληλεπίδραση στην σχέση Αιτίου-Αποτελέσματος. Η Αιτία έρχεται «εντός και εκτός των δεσμών» με το Αποτέλεσμα. Όλες τις εκδηλώσεις είναι μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος. Η Αιτία και το Αποτέλεσμα αντλούν την φύση τους από την συνουσία της δημιουργίας.

Σε αυτήν την δήλωση υπάρχει συμπυκνωμένος έναν πλούτος Ερμητικής γνώσης -αφημένης να διαβαστεί από όποιον μπορεί.

Ζ. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

«ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ, ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΕΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ»

ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟ

Αυτή η αρχή ενσωματώνει την αλήθεια ότι υπάρχει ΓΕΝΟΣ που φανερώνεται σε όλα -οι αρσενικές και θηλυκές αρχές πάντα σε έργο. Αυτό ισχύει όχι μόνο στο Φυσικό Επίπεδο, αλλά στο Διανοητικό και ακόμη και στο Πνευματικό Επίπεδο. Στο Φυσικό Επίπεδο, η Αρχή εκδηλώνεται ως φύλο, στα υψηλότερα Επίπεδα λαμβάνουν υψηλότερες μορφές, αλλά η αρχή είναι πάντα η ίδια.

Καμία δημιουργία, φυσική, διανοητική ή πνευματική, δεν είναι δυνατή χωρίς αυτήν την Αρχή. Μια κατανόηση των νόμων της θα ρίξει φως σε πολλές όψεις ενός θέματος που έχει περιπλέξει τα μυαλά των ανθρώπων. Η Αρχή του Γένους λειτουργεί πάντα στην κατεύθυνση της γέννησης, της αναγέννησης, και της δημιουργίας. Όλα, και κάθε πρόσωπο, περιλαμβάνουν τα δύο Στοιχεία ή τις Αρχές, ή αυτήν την μεγάλη Αρχή, μέσα σε αυτό, αυτόν ή αυτήν.

Κάθε Αρσενικό περιέχει και το Θηλυκό Στοιχείο, όπως κάθε Θηλυκό περιέχει και την Αρσενική Αρχή. Εάν θα κατανοούσατε την φιλοσοφία της Νοητικής και Πνευματικής Δημιουργίας, Γέννησης, και Αναγέννησης, θα πρέπει να κατανοήσετε και να μελετήσετε αυτή την Ερμητική Αρχή. Περιέχει την λύση πολλών μυστηρίων της Ζωής. Σας προειδοποιούμε ότι αυτή η αρχή δεν έχει καμία αναφορά σε ολέθριες και υποβαθμισμένες λάγνες θεωρίες, διδασκαλίες και πρακτικές, οι οποίες διδάσκονται υπό τους πομπώδεις τίτλους, και που είναι ευτελισμός της μεγάλης φυσικής αρχής του Γένους.

Τέτοιες αναγεννήσεις βάσεων των αρχαίων κακόφημων μορφών φαλλισμού τείνουν να καταστρέψουν το μυαλό, το σώμα και την ψυχή, και η ερμητική φιλοσοφία έχει ηχήσει πάντα την προειδοποίηση ενάντια σε αυτές τις υποβιβασμένες διδασκαλίες που τείνουν προς την σφοδρή επιθυμία, την ακολασία, και την διαστροφή των αρχών της Φύσης. Εάν επιδιώκετε τέτοιες διδασκαλίες, πρέπει να πάτε αλλού για αυτές! Ο Ερμητισμός δεν περιέχει τίποτα για σας! Στον καθαρό, όλα τα πράγματα είναι καθαρά στην βάση, όλα τα πράγματα είναι βάση.

To Κυμβάλειο είναι αρχαίο κείμενο το οποίο λέγεται ότι προέρχεται από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, μεγάλο δάσκαλο του εσωτερισμού. Λέγεται «Τρισμέγιστος» διότι σύμφωνα με τον μύθο έχει αφήσει τρεις φορές την ευτυχία και την ειρήνη των εσωτερικών κόσμων για να ενσαρκωθεί και να βοηθήσει και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο στον εσωτερικό δρόμο. Γι’ αυτό και ταυτίζεται με τον αρχαίο Έλληνα θεό Ερμή ο οποίος ήταν και ο σύνδεσμος μεταξύ θεού και ανθρώπων (ο αγγελιοφόρος των θεών). Το Κυμβάλειο διασώθηκε από  τρεις μύστες οι οποίοι ανέλαβαν να φτάσει αυτή η διδασκαλία στους ανθρώπους . Λέγεται επίσης ότι το Κυμβάλειο είναι ένα από τα λίγα χειρόγραφα τα οποία διασώθηκαν από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πριν την καταστροφή.

Συντάκτης: Στέλιος Νικολαΐδης

Rate it

Προηγούμενο άρθρο

Στέλιος Νικολαΐδης

Το μυαλό έχει ένα κουμπί διαγραφής. Πώς να το χρησιμοποιούμε!

Υπάρχει ένα παλιό ρητό στις νευροεπιστήμες που λέει «Νευρώνες που πάλλονται ταυτόχρονα, συνδέονται μεταξύ τους». Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους νευρικούς δρόμους στο μυαλό μας, τόσο ισχυρότερο γίνεται το κύκλωμα που συνθέτουν. Αυτός είναι ο λόγος που δουλεύει ένα άλλο παλιό ρητό, «η πρακτική μας κάνει τέλειους». Όσο περισσότερο εξασκούμε ένα μουσικό όργανο, μια γλώσσα, μια ταχυδακτυλουργία ή οτιδήποτε παρόμοιο, τόσο ισχυρότερα γίνονται τα κυκλώματα στο μυαλό που […]

today16 Οκτωβρίου, 2021

Σχολιάστε το άρθρο (0)

Αφήστε το σχόλιό σας

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


[wpens_easy_newsletter firstname="no" lastname="no" button_text="Εγγραφή"]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

0%