Φοίβος Πιομπίνος

Οι αντ’ Αυτού

Οι αντ’ Αυτού

08/6/2014 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Είναι εξόχως διασκεδαστικό να ρωτήσετε μια μέρα όσους συναντάτε, δίκην  τάχα μου ερεύνης, για το τι θα έκαναν αν γίνονταν…


Περί θρησκειών

Περί θρησκειών

04/6/2014 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Όταν αναφέρω καμιά φορά, συνήθως χάριν σκανδαλισμού του συνομιλητή μου, την αυτονόητη θέση ότι ο μόνος μη χριστιανός ήταν ο…


Περί θαυμάτων

Περί θαυμάτων

08/5/2014 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Στις 28 Απριλίου 2014 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα περισπούδαστο άρθρο του Μιχάλη Μητσού, στο οποίο ο εν λόγω επιφυλλιδογράφος…