Μαρία Παπαϊωάννου

Φως εκ Φωτός

Φως εκ Φωτός

30/7/2013 | Category: Μαρία Παπαϊωάννου

Όλο το ζήτημα είναι να βγάζεις εκτός την νοημοσύνη. Ο νους σκέφτεται ανεξάρτητα από την φυσική σου θέληση! Ο νους…


Ηλιολάμψεις…

Ηλιολάμψεις…

30/7/2013 | Category: Μαρία Παπαϊωάννου

Αν και απόλυτο, το πρωτογενές στοιχείο της Δημιουργίας είναι προ-νοητικό. Ακόμα και αν ο παραλήπτης δεν πάρει το δώρο του…


Χριστός Ανέστη!

Χριστός Ανέστη!

30/7/2013 | Category: Μαρία Παπαϊωάννου

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα! Είπωμεν αδελφοί και τοις μισούσιν ημάς! Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και…