Φοίβος Πιομπίνος

Περί θεοκρατίας

Περί θεοκρατίας

25/2/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

Κανονικά δεν υφίσταται  τελειότερο, πνευματικότερο πολιτικό σύστημα από τη θεοκρατία, δηλαδή τη διακυβέρνηση των κοινών σε ένα κράτος από τον…


Γλωσσικά τινα (ΣΝΘ’): τα ρήματα χαϊδεύομαι, χαιρετάω, χαιρετιέμαι, χαιρετίζω, χαιρετίζομαι, χαρίζομαι, χιλιάζω, χρειάζομαι και χρήζω

Γλωσσικά τινα (ΣΝΘ’): τα ρήματα χαϊδεύομαι, χαιρετάω, χαιρετιέμαι, χαιρετίζω, χαιρετίζομαι, χαρίζομαι, χιλιάζω, χρειάζομαι και χρήζω

09/2/2018 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

    Το ρήμα χαϊδεύομαι δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως παθητικό του ρήματος χαϊδεύω, αλλά με την ειδική έννοια του να επιδιώκει…