Φοίβος Πιομπίνος

Περί θεομηνίας

Περί θεομηνίας

15/1/2019 | Category: Φοίβος Πιομπίνος

     Ποτέ μου δεν κατάλαβα  γιατί οι άνθρωποι χαρακτηρίζουν ως θεομηνίες διάφορες δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επιφέρουν μεγάλες φυσικές καταστροφές,…